Kooperatiflerin Dönüşü

Kooperatiflerin dönüşü!
Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, son dönemde ekonomik hayatın gerçeklerini iyi okuyan şirketlerin, kooperatifleşmeye doğru yöneldiklerini belirtti
26 Mart 2012 Pazartesi, 11:09:08
  • Gönder

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, son dönemde ekonomik hayatın gerçeklerini iyi okuyan şirketlerin, kooperatifleşmeye doğru yöneldiklerini belirterek, ”Bakanlık olarak yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda aynı konularda faaliyet gösteren girişimcilerimizi kooperatif işletme modeli ekseninde bir araya gelerek bu modelin sağlayacağı avantajlardan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.
Yazıcı, dünyada son 30 yıl içerisinde, ekonomik ve sosyal yaşamda ve kamu yönetimi anlayışındaki değişimlerin sonucu olarak devletlerin, ekonomik ve sosyal alanda rollerini azaltmaya, idari, politik ve ekonomik yapıları serbestleştirmeye ve yerelleştirmeye, planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçmeye ve farklı ekonomik sektörlerin gelişimini dengelemeye doğru yöneldikleri bir süreç yaşandığını belirtti.
Söz konusu gelişmeler karşısında, kamusal otoritenin boşalttığı alanlarda etkin bir rol üstlenerek, toplumun karşılanamayan ekonomik ve sosyal gereksinimlerini en iyi biçimde giderebilecek oluşumlara olan ihtiyacın sürekli arttığını ifade eden Yazıcı, gelişmiş birçok ülkede, kooperatifler gibi kendi kendine yardım eden ve kendi sorumluluklarını yüklenen ekonomik dayanışma örgütlerinin, ortaya çıkan bu boşluğu büyük ölçüde doldurduğunu kaydetti.

KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ ARTIYOR Son dönemlerde Türkiye’de de ortaklarına kaliteli ürün ve güvenilir hizmet sunulabilmeleri ve her şeyden önemlisi her bir ortağın sermayesine bakılmadan, sadece bir oya sahip olması yani, daha demokratik kuruluşlar olmaları nedeniyle, kooperatifçiliğin öneminin gittikçe artmaya başladığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:
”Bu bağlamda, ülke ve dünya şartları da dikkate alınmak suretiyle, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 ve 9’uncu maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, daha önce gerçek kişiler ile özel idareler, belediyeler, köyler gibi kamu tüzel kişileri ve kamu iktisadi teşebbüsleri, cemiyetler, dernekler ve kooperatifler kurucu ortak olabilirken, yeni düzenlemeyle şirketler, vakıflar, sendikalar ve meslek örgütleri dahil olmak üzere her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin, ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşuna yardımcı ve ortak olabilmelerine imkan sağlanmıştır.
Ayrıca, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ‘Geçerli Birleşmeler’ başlıklı 137’inci maddesi ile sermaye şirketlerinin kooperatiflerle birleşmesinin de önü açılmıştır. Anılan Kanunu 180 ve 181’inci maddelerinde ise şirketlerin kooperatiflere dönüşmesine imkan sağlanmıştır.”
Yazıcı, hem Kooperatifler Kanunu hem de Ticaret Kanunu ile sağlanan şirketlerin kooperatiflere dönüşmesi ya da birleşmesi hususlarının ticari hayatta yeni açılımları beraberinde getirdiğini söyledi.

KOOPERATİFLERİN ORTAKLARI ARASINDA ŞİRKETLER ARTIYOR Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklikten sonra son yıllarda kooperatiflerin ortakları arasında gerçek kişilerin yanında diğer şirketlerin de giderek artan oranda yer almaya başladığının görüldüğünü anlatan Yazıcı, son 1 yıl içinde Bakanlığına yapılan başvurularda gerçek kişiler yanında kurucu ortak olarak şirketlerin de yer aldığı 9 kooperatifin kuruluşuna izin verildiğini söyledi.
Yazıcı, özellikle Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi, Sigorta Kooperatifi, Taşımacılık Kooperatifi, Hafriyatçılık ve Taşıma Kooperatifi, Taşıma ve İşletme Kooperatifi, Üretim Pazarlama ve İşletme Kooperatifi, Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi gibi kooperatif türlerinin kurucuları arasında şirketlerin daha çok yer aldığını belirtti.

ŞİRKETLERE PEK ÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR Benzer konularda faaliyet gösteren şirketlerin kooperatif çatısı altında yardımlaşma ve dayanışma ekseninde bir araya gelmesinin pek çok avantaj sağladığını vurgulayan Yazıcı, ”Tek başına yürütülemeyen veya yapılamayan iş daha kolay yapılabilmektedir. Şirketler tüzel kişiliklerini kaybetmeden kooperatif çatısı altında bir araya gelebiliyorlar. Müşterek girdilerini tek elden tedarik edip, mal ya da hizmeti daha ucuza sunabiliyorlar. Bu da hem kooperatif ortaklarının hem de bu mal ya da hizmeti satın alanların lehine olmaktadır” diye konuştu.
Yazıcı, en son 24 Şubat 2012 tarihinde Bakanlığınca kuruluşuna izin verilen bir ”S.S Hafriyatçı ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi”nin kurucu 7 ortağından, 6’sının limited şirket olduğu dikkate alındığında, ekonomik hayatın gerçeklerini iyi okuyan şirketlerin konunun ehemmiyetinin farkına vararak, kooperatifleşmeye doğru yöneldiklerinin görüldüğünü kaydetti.
Bakan Yazıcı, ”Bakanlık olarak yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda aynı konularda faaliyet gösteren girişimcilerimizi kooperatif işletme modeli ekseninde bir araya gelerek bu modelin sağlayacağı avantajlardan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir