Mal Bildirimi Tebellüğ Belgesi

       TEBELLÜĞ BELGESİ

 

 

KOOPERATİFİN ÜNVANI               :

KOOPERATİFİN ADRESİ                 :

KOOPERATİFİN TELEFONU           :

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ;

 

Adı Soyadı                            Baba Adı                           Doğum Yeri             Doğum Tarihi

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

6-

 

7-

 

 

         Yukarıda açık kimliği yazılı kişiler S.S.   ……………………………………………………             

Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleridir.

 

          3628 Sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 2., 6. ve 10. maddelerine istinaden adı geçen kooperatif yetkililerine Yönetim Kuruluna seçildikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde , mal varlığında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde 30 gün içerisinde , görevlerinin devamı halinde sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne mal bildirim beyannamelerini vereceklerini, vermedikleri takdirde anılan Kanunun 10. maddesine istinaden Cumhuriyet Savcılığına haklarında suç duyurusunda bulunulacağı kendilerine tebliğ edilmiştir.             …/…/20….

 

 

 

Tebliğ Eden:                                                        Tebellüğ Edenler:  

 

……………………..                                           ……………………………………………                         

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü                            …………………………………………….

 

S.S. ……………………………..Kooperatifi

 

Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir