Kooperatif Üyeliğinin Avantajları

KOOPERATİFİN AMACI
Madde 6- (Yeni Şekli)  : Kooperatifin amacı. ortaklarının ve S.S. 3. Oto Tamircileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinden edilinen işyerlerinden oluşan Bornova 3. Sanayi Sitesinin ve site sakinlerinin güvenlik,temizlik,sağlık,eğitim,işaraç ve gereçlerinin ve sarf malzemelerinin temini gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak,siteyi geliştirmek ve güzelleştirmektir.

Bu Amaçla Kooperatif  ;

1-Site içerisinde yer alan iş yerleri ortak yerler ve genel hizmet tesislerinin bakım,koruma ve onarımlarının yapılması ve bunların korunması ile sitenin güvenliğinin sağlanması amacıyla da 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri yasası kapsamında özel güvenlik birimi oluşturur veya bu amaçla kurulmuş özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alır.

2-Site içerisinde yer alan genel hizmet tesislerinin işletmesini veya kiraya verilmesini sağlar.

3-Amacına uygun gördüğü menkul ve gayri menkulleri satın alır veya yaptırır gerekirse ihtiyaç fazlasını satar.

4-Kooeratif ortaklarının ve sitede mevcut işletme sahiplerinin gıda,araç gereç ve sarf malzemeleri ile her türlü ihtiyaç maddelerini yurt içinden ve yurt dışından ucuza temin ederek bu maksatla ayrılmış genel hizmet tesislerinde satışını sağlar,gerekirse ulaşım hizmetlerini de düzenler.

5-Site sakinlerinin sportif faaliyetleri ile sosyal dayanışma ve yardımlaşmalarını temin maksadıyla yardım fonları oluşturur,teknolojik olanaklardan yararlanarak Bornova 3. Sanayi Sitesinin internet sitesi ile tanıtımını yapar,bu konuda ortaklarına ve sitedeki işletme sahiplerine eğitim yayın ve reklam gibi benzeri faaliyetlerde olanaklar sağlar.

6-Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla finasman kuruluşlarına başvuruda bulunur.Borçlanır,açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirler alır.

7-Diğer kooperatiflerle iş birliği yapar,işletme kooperatifleri üst kuruluşuna girer.

8-Site sakinlerinin ve site içerisinde yer alan menkul ve gayri menkullerin sigorta ihtiyaçları ile bunların diğer her türlü sigorta ihtiyaçlarına aracı olur  ve gerektiğinde sigorta acenteliği şirketi kurar veya aynı amaçla faaliyet gösteren kurulmuş şirketlere ortak olur.

9-Kooperatif ortakları ile site sakinlerinin sağlık gereksinimlerini karşılamak için sağlık üniteleri kurar işletir veya sağlık kuruluşlarından hizmet satın alır.

10-Kooperatif amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere her türlü ayni ve nakdi bağışları kabul eder.

 

KOOPERATİF ÜYELİĞİ ŞARTLARI
  1. 3.Sanayi Sitesi içerisinde iş yeri sahibi olmak (Mülk Sahibi veya Kiracı)
  2. Vergi Mükellefi olmak(Gerçek veya Tüzel Kişilik)

 

ORTAKLIK İÇİN İSTENEN BELGELER

  1-Ortaklık Müracaat Dilekçesi

2-Taahhütname

3-Kira Kontratı ve Tapu Fotokopisi

4-Nufus fotokopisi

5-İkametgah belgesi

6-Vergi Levhası

7-Oda kayıt belgesi ve Sicil tastiknamesi

8-2 Adet fotoğraf

9-Karar defteri Ortaklık kararı

10-Sermaye Payı ( 100,00 Tl. )(Girişte bir kereye mahsus)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir