Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulları ile bağdaşmayan görevler 2012

Bağdaşmayan görevler

 

EK MADDE 3 –

 

79 Kooperatifler ve üst kuruluşlarının

 

yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; bu kooperatiflerin ve üst

 

kuruluşlarının hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları

 

vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi

 

olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev

 

alamazlar.

 

Birinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına

 

rağmen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi veya

 

denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer

 

görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden

 

ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe

 

seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra

 

birinci fıkradaki diğer görevleri edinen kooperatif ve üst

 

kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan

 

edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile

 

sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kurulu üyeliğine veya

 

denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların

 

yerlerine yedekleri çağrılır.

 

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri

 

ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların

 

eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu kooperatifler ve

 

üst kuruluşları ile % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde,

 

katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi

 

veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde

 

ücretli olarak işe alınamazlar.

 

Bu madde hükü

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir