2012 Uluslararası Dünya Kooperatifler Yılı

ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan katkılarını vurgulayarak 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” (UKY) olarak ilan etmiştir. Bu yılın ilanı “Kooperatif İşletmeler Daha İyi Bir Dünya Kurar” ana temasıyla, tüm dünyada kooperatiflerin kurulması ve gelişmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca; bireylerin, toplulukların ve devletlerin Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası kabul görmüş hedeflere ulaşmasına, kooperatif kuruluşlarının katkısının önemine vurgu yapmaktadır. A/RES/64/136 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı; Birleşmiş Milletler’in tüm üye devletlerini ve diğer ilgili paydaşları, kooperatiflerin sosyal ve ekonomik kalkınmaya olan katkıları konusunda farkındalığın artırılması, kuruluş ve gelişimlerinin ilerletilmesi için Uluslararası Kooperatifler Yılı’nı en iyi şekilde değerlendirmelerini teşvik etmektedir. Birleşmiş Milletler, bahsekonu 64/136 sayılı Kararında ülkelere şu konularda tavsiyelerde bulunulmuştur: Tüm Üye Ülkelerin ve diğer ilgili paydaşların, kooperatiflerin gelişmesi ve sosyal ve ekonomik kalkınmaya olan katkılarına yönelik farkındalık oluşturulması için çalışmalar yapmaları, Sürdürülebilir kalkınmada, yoksulluğun önlenmesi, kırsalda ve şehirde yaşayan insanların refahlarının artırılmasında sosyo-ekonomik kuruluşlar olan kooperatiflerin geliştirilmesine ve yeni ve gelişmekte olan alanlarda kooperatifçiliğin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması, Devletlerin, hızlı değişen sosyo-ekonomik şartlarda kooperatiflerin sürdürülebilirliklerini ve güçlenmesini sağlayacak uygun yasal altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, Uluslararası toplantılarda alınan kararların uygulanmasında ve takibinde kooperatiflerin rolüne ve katkılarına gereken önemin verilmesi, Kooperatiflerin, ortaklarının kurumsal, idari ve mali kapasitelerinin artırılması ve kooperatiflerin yeni teknolojilere ulaşmasının geliştirilmesine yönelik programların desteklenmesi ve hazırlanması, Tarım kooperatiflerinin uygun finansmana erişmeleri ile büyümeleri, sürdürülebilir üretim tekniklerini kullanmalar, kırsal altyapı ve sulamanın geliştirilmesi, pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve kadınların ekonomik faaliyetlere katılımının desteklenmesi, Tüm kooperatiflerin uygun finansmana erişebilmeleri için finans kooperatiflerinin geliştirilmesi. TEMEL HEDEFLER Birleşmiş Milletler Uluslararası Kooperatifler Yılı’nın üç temel hedefi vardır: 1.Kooperatifler nedir ve ne yaparlar konusunda genel farkındalığın artırılması; 2.Kooperatif işletmeler ve kuruluşların büyümesinin sağlanması; ve 3.Uygun ve destekleyici ulusal politikaların teşviki. Bu hedeflere odaklanılmasıyla, kooperatiflerin gelişmesi, genişlemesi ve küresel kalkınmaya katkıları için güçlü bir temel kurulmuş olacaktır. ANA MESAJLAR Kooperatifler hakkında kamu farkındalığını artırmak için birçok UKY faaliyeti bilgi paylaşımına odaklanacaktır. Bu iletişim faaliyetleri, Yıl sloganı olan “Kooperatif İşletmeler Daha İyi Bir Dünya Kurar” merkezinde olacak ve kooperatif işletmelerin bu rolünü gerçekleştirmelerini sağlayan önemli yönlerini vurgulayacaktır. Ana sloganı çerçevesinde, Yıl kapsamındaki etkinlikler şu on ana mesaja dayanmaktadır: Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. Kooperatifler; ortakların sahipliğinde, ortaklarına hizmet eden ve ortaklarınca yönetilen işletmelerdir. Kooperatifler insanları güçlendirir. Kooperatifler yaşam şartlarını iyileştirir ve ekonomiyi güçlendirir. Kooperatifler sürdürülebilir kalkınma sağlar. Kooperatifler kırsal kalkınmayı geliştirir. Kooperatifler sosyal ve ekonomik ihtiyaçların her ikisini de dengeler. Kooperatifler demokratik ilkeleri geliştirir. Kooperatifler yoksulluktan çıkış yoludur. Kooperatifler: gençlik için sürdürülebilir bir ticaret.

http://www.turkiye2012koop.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir