2012 Yılı Uluslar Arası Kooperatifler Yılı

Kooperatifler; kaynakları sınırlı olan insanların tek başına çözemedikleri sorunları birlikte hareket ederek çözmede yarattıkları geleneksel iş yapma yöntemleri olmuştur. Gerçekte bu dayanışma insan doğasında olan toplumsal bir davranış şeklidir. Ülkemizde de bu tür geleneklerimiz vardır. Bu gelenekler kooperatifçiliğin her ülkede ve toplumdaki tarihsel başlangıcıdır. Bu kapsamda Bakanlığımızca tarımsal kooperatiflere gereken önem verilmiş kooperatifçiliğin gelişmesi için hibelerle ve tarımsal desteklemelerle kooperatifçilik özendirilmiştir. Dünyada da Birleşmiş Milletler tarafından kooperatifçiliğin öneminin anlaşılması için 2012 yılı Uluslar Arası Kooperatifler Yılı olarak ilan edilmiştir.           İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail ULUAD konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Kooperatifçilik kitlelerin amaçlarına ulaşmak için ortaklaşa gösterdikleri bir faaliyette, bir araya gelerek gayret ve olanaklarını birleştirmeleri ve uyumlaştırmaları demektir. Belli ekonomik grupların kendi aralarında işbirliği yapmaları şekliyle ortak ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla kurulan kooperatifler, insanların ekonomik faaliyetlerinde daha az külfetle ve daha az zamanda refahı sağlamaya hizmet eden bir güven ve inanç kurumu olduklarından, daima teşvik edilmeye ve geliştirilmeye layık görülmüştür. Kooperatifçiliğin amacı, karşılık gözetmeden ortaklarının sorunlarını çözerek, onların ekonomik gelişmelerini sağlamak ve ekonomik olarak güçlü bir kitleye karşı ortaklarını korumaktır. Aynı zamanda esasları; toplumsal, insanı ve ahlaki temellere dayanan çok yönlü kuruluşlardır.           Kooperatifler, bir milletin hayatında toplumsal ve ekonomik açıdan birçok faydalar sağlamaktadır.  Kooperatifler, insanların uyum ve dayanışma duygularını beslemekte, örgütlenme ve demokratikleşme yeteneklerini geliştirmekte ve dolayısıyla da bu mekanizma refahın sağlanmasında öncü olarak gösterilmektedir.           Kooperatifler ortaklarına sağlamayı çalıştıkları ekonomik amacı gerçekleştirirken o toplum için yepyeni bir sosyal sınıf oluşturabilmektedirler. Bu durum ise kooperatiflere sosyal bir nitelik kazandırmaktadır. Kooperatiflerin ekonomik hizmetleri yanında belirli bir grubun korunması, toplum refahı ve huzurunu oluşturan fikri ve ahlaki kalkınmaya destek oluşu,ortaklarının bilgi, görgü ve disiplinlerinin artması konusundaki çabaları uygulama alanını çok geliştirmiştir.Kooperatiflerle bir araya gelen insanlar, yalnız müşterek ekonomik ihtiyaçlarını sağlamak açısından değil, aynı zamanda müşterek his, toplumsal ve ahlaki hayat anlayışı konularına da katılmış bulunmaktadırlar.         Birleşmiş Milletler tarafından Kooperatifler Yılı ilan edilen 2012 yılında İlimizdeki Kooperatiflerle birlikte birçok etkinlik düzenlemeyi tasarlamaktayız. 2012 yılı Uluslar Arası Kooperatifler Yılı’nın tüm kooperatiflerimize ve kooperatifçiliğe gönül vermiş kişi ve kuruluşlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir