Cins Değişikliği İşlemleri için Harç Tahsil Dilekçesi örneği

EK-2

T.C.

………

……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

………………………… MALMÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Sayı   :                                                                                                                           …/…/…

Konu : Harç tahsili

 

 

…………………………….VALİLİĞİNE

…………BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

                                         

 

İlgi : …/…/… tarihli ve … sayılı yazınız.

Aşağıda bilgilerine yer verilen taşınmazların cins değişikliği işlemleri için ..………TL harç, …/…/…….tarihli ve ……… sayılı vergi dairesi alındısı ile tahsil edilmiştir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

 

Taşınmazın bulunduğu :

 

 

Mahalle/Sokak/Bina No.     :……………………/…..…………/……….

Ada/Parsel/Pafta                  :…………/………./……………

 

 

 

Bağımsız Bölüm No.

Adı Soyadı/ Unvanı                         Vergi Kimlik No (*)               veya Sair Tesis (**)              

.….…………………………            ….….……………..               …….………………

.….…………………………             …….……………..                …….………………

 

 

 

 

 

İmza/Mühür

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————–

(*)  T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.

(**) Bağımsız bölüm numaralarına göre maliklerin bilgileri yer alacaktır. Bu bölümün yetersiz kalması durumunda söz konusu bilgileri ihtiva eden bir liste eklenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir