Kooperatif ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK FORMU

Kooperatif ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK FORMU

 

 

………… VALİLİĞİNE

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

 

“S.S. ………………………………… KOOPERATİFİ” ünvanı altında merkezi ………………….. İli/İlçesinde bulunan ve …………………… ticaret sicili numarasıyla faaliyet gösteren kooperatifimiz ana sözleşmesinin, ….. , ….. , ….. no.’lu maddelerinde değişiklik yapmak istiyoruz.

Değişiklik talebimize ilişkin evrak yazımız ekinde sunulmuştur.

Kooperatifimizin ana sözleşme değişikliğine izin verilmesini arz ederiz.  …/…/ ……

 

 

 

EKLER         :

EK-1) ………………………

EK-2) ………………………

EK-3) ………………………

.                                                                                                                                                    .

 

KOOPERATİFİN

ÜNVANI                               : ……………………………………………………….

MERKEZİ                            : ……………………………………………………….

TİCARET SİCİLİ NO        : ……………………………………………………….

ADRESİ                                : ……………………………………………………….

TELEFONU                         : ……………………………………………………….

KURUCU ORTAK SAYISI: ……………………………………………………….

 

 

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİNİN:

ADI   SOYADI

TC   KİMLİK NO

BABA   ADI

DOĞUM   YERİ-TARİHİ

ADRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurucu Yönetim Kurulu

 

                                                                                                     

                                                                                               İmza           İmza            İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir