HAZİRUN (TOPLANTIYA KATILANLAR) CETVELİ ÖRNEĞİ

EK-9
HAZİRUN    (TOPLANTIYA KATILANLAR)  CETVELİ   ÖRNEĞİ
S.S.   ……………………………………………………… Kooperatifi   ……   / …… / ………… tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısı,    Toplantıya Katılanlar (Hazirun) Cetveli
ORTAĞIN VEKİLİN
Sıra No Pay Adedi Adı – Soyadı Adresi İmzası Adı-Soyadı İmzası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir