Kooperatiflerin arsalarını kat karşılığı inşaat firmasına vermesi -2012 Kooperatif Danismani Mali Musavir Kemal Ozmen

Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Arsa karşılığı inşaat sözleşmesini Maliye İdaresi “trampa sözleşmesi” olarak değerlendirmektedir.

Danıştay ise, hukuki açıdan bir çok işlemi içeren ve arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulamasını da gerektiren, tamamen kendisine özgü (sui generis) bir hukuki muamele olarak nitelendirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir