2011 yılı ile ilgili muhasebe defterlerinin (Yevmiye ve Defter-i Kebir) en geç 31/01/2012 tarihine kadar notere kapanış tasdiklerinin yaptırılması zorunlu bulunmaktadır.

KEMAL ÖZMEN


​​​

…………………. Kooperatifi​​​​Tarih: 09/01/2012
Muhasebe Birim Başkanlığı’na​​​Özü : Defterlerin kapanış
​​​​​​​​​ tasdiki hk.

İlgi: 05/12/2011 tarihli yazımız.

2011 yılı ile ilgili muhasebe defterlerinin (Yevmiye ve Defter-i Kebir) en geç 31/01/2012 tarihine kadar notere kapanış tasdiklerinin yaptırılması zorunlu bulunmaktadır.

Bu işlem yaptırılmadığı taktirde:

1-Genel kurul geçerli sayılmamaktadır. (Olağan genel kurullarda, Yevmiye Defterinin açılış ve kapanış tasdikleri ile ilgili sayfa fotokopilerinin Bakanlık temsilcisine verilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu fotokopi, Bakanlık temsilci görevlendirme dilekçesine de eklenebilir.)

2-Defterlerin kapanış tasdiki yok ise, davalarda kooperatif lehine delil teşkil etmemektedir.

3-TTK’na göre Savcılıkça yönetim kurulu üyelerine para cezası uygulanmaktadır. (TTK.67)

4-TTK’nun 336/3.maddesine göre zarar oluşup oluşmamasına ve yönetim kurulunun kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın yönetim kurulu üyeleri sorumlu tutulmaktadır.

5-İbra işlemi, bilançoya bağlı olduğundan ve bilançoda usulüne uygun defter kayıtlarına bağlı olarak düzenlendiğinden, kapanış tasdiki olmayan defterlere dayalı olarak düzenlenen bilançolara göre genel kurullarda alınan ibralar geçersiz sayılmaktadır.

Özetle; Yevmiye ve Defter-i Kebir’in 31/12/2012 tarihine, Envanter Defteri’nin ise 31 Mart 2012 tarihine kadar notere kapanış tasdiklerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal Özmen
Danışman

Not: Kesin mizanın çıkarılarak kontrol edildikten sonra, kapanış işleminin yapılması uygun olacaktır.

Atatürk Cad. Gürsoy Apt. No:104/1-2 Maltepe/İSTANBUL
Tel: (0216) 370 60 63 – 352 29 61 – 399 05 09 Faks: (0216) 371 07 46
http://www.ozmconsultancy.com e-mail : kemalozmen@ozmconsultancy.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir