Kooperatiflerin arsasını kat karşılığı vermesinin kurumlar vergisi karsisindaki durumu

Yukarıdaki değerlendirmede, bu ilişkide, yani kat karşılığı ilişkisinde servetin şekil değiştirdiği, taraflar arasında bir borçlanma ilişkisinin olmadığı, vergisel yönünün ancak teslim alınan yerlerin satılmasından sonra gündeme geleceği, kat karşılığı ilişkisinde kurumlar vergisi yönünden herhangi bir vergisel ilişkinin olmaması gerektiği, ancak teslim olayının 60 no’lu Katma Değer Vergisi Sirküsü kapsamında kdv’ye tabi tutulduğu nedeniyle tarafların fatura düzenlemesi gerektiği ve karşılıklı olarak beyan edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir