60 Numaralı Kdv Sirkülerine göre Kooperatif aidatlarının kdv karşısındaki durumu

60 Numaralı Kdv Sirkülerine göre Kooperatif aidatlarının kdv karşısındaki durumu
1.3. Aidatlar
Üyelerden veya katılımcılardan alınan aidatlar, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmemek şartıyla KDV nin konusuna girmemektedir. Ancak kurumlar vergisi mükellefiyeti olan kurum ve kuruluşların ticari nitelikteki teslim ve hizmetlerinin karşılığında veya kurum kazancının bir unsuru sayılan aidat ödemeleri KDV ye tabi tutulacaktır.
Buna göre,
– Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri gibi kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kooperatiflerin üyeleri tarafından yapılan ve kurum kazancının bir unsuru sayılan aidat ödemeleri KDV ye tabi bulunmaktadır. Ancak kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kooperatifin ortak giderleri karşılamak (üyelerin güvenlik, bahçıvanlık, havuz ve sosyal tesislerin bakımı, elektrik ve su gibi ihtiyaçlarının giderilmesi) amacıyla sunduğu hizmetler karşılığında tahsil ettiği aidatlar ticari mahiyet arz etmediğinden KDV ye tabi tutulmayacaktır.

1.6. Trafo Devirleri
KDV Kanununun 1 inci maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilmektedir.
Ancak, ortakların belirli ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan ve herhangi bir kar amacı gütmeyen; konut yapı kooperatiflerinin, işyeri yapı kooperatiflerinin, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, site yönetimleri ile site işletme kooperatiflerinin ve organize sanayi bölgesi yönetimlerinin mülkiyetlerinde bulunan trafolar mevzuat gereği iz bedeli karşılığında elektrik dağıtım şirketlerine devredilmektedir. Bu tür devir işlemleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4/k maddesine göre ortak dışı işlem sayılmadığından KDV Kanununun 1 inci maddesi uyarınca da KDV ye tabi tutulmayacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir