Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Nasıl Kurulur ?

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Nasıl Kurulur ?

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme  Kooperatifi ile ilgili bazı sık sorulan sorulara cevap vermek istiyoruz. Kooperatif kuruluşu ve devamındaki mali müşavirlik hizmetleri için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

info@ozmconsultancy.com

Soru: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi kaç kişi ile kurulur ?

Cevap: Kooperatif en az 7 kişi ile kurulur

Soru: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifine tüzel kişiler ortak olabilir mi ?

Cevap: Evet Tüzel kişiler kooperatife ortak olabilir

Soru: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme kooperatifleri hangi faaliyetlerde bulunabilir ?

Cevap:Kooperatifin amacı; ortaklarının bilimsel araştırma–geliştirme çalışmaları ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve kalkınmalarına yönelik bireysel ve müşterek menfaatlerini korumaktır

Soru: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme kooperatiflerinin amaçları nelerdir ?

Cevap: Kooperatifin amaçları aşağıdadır

 1- Ortaklarının yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ilgili olarak; eğitim, danışmanlık, proje hazırlama, uygulama, teknoloji geliştirme, iş kurma, üretim, pazarlama, finansman, koordinasyon ve istihdam gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapar.

2- Çalışma konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde; yurt içi, yurt dışı, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla her türlü bağlantıları kurar, ortak girişimlerde bulunur ve koordinasyonu sağlar.

3- Tüzel kişiliği adına; konusu ile ilgili laboratuvar, üretim ve uygulama atölyeleri ile eğitim kurumları kurar işletir.

4- Ortaklarının üretimlerine yönelik menfaatlerinin korunması amacıyla tüzel kişiliği ya da ortaklar adına fikri ve sınai haklar edinir.

5- Ortaklarının üretim faaliyetinde kullanacakları araç, gereç ve her türlü ihtiyaç maddelerini iç ve dış piyasalardan temin eder ve ortaklarını yararlandırır.

6- Amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya benzer konudaki ortaklıklara katılır, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açar.

7- Konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar, kiraya verir, ferağ ve teberruda bulunur, borç alır, borç verir ve benzeri tasarruflar yapar.

8- Konusu ile ilgili her türlü ticari faaliyette bulunur.

9- Ortaklarının mesleki çalışmalarına yönelik, seminer, konferans, kültürel etkinlikler ve organizasyonlar tertip eder. Bu konudaki girişim ve organizasyonlara katılır, ortaklarının katılmalarını sağlar.

10- Tüzel kişiliği ve ortakları adına yurtiçinde ve yurtdışında gerekli finans desteği sağlanması amacıyla her türlü proje, yatırım ve kredi sözleşmeleri yapar.

Özmen Mali Müşavirlik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir