Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun Sorumlulukları nelerdir ?

KK ‘nun 98.madde atfı ile TTK kanunun 369. madde ve 1. fıkrasında ifade bulan “ yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeni ile yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.“ hükmünün gereği kanunun tedbirli yönetici yaklaşımı çerçevesinde işleri yürütmekle sorumludurlar.

 

TTK Madde 375 e göre Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında :“ Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. “ kısmına yer verilmektedir.

 

KK’nun 98.maddenin atfı ile yine TTK’nun 378nci maddesine göre Yönetim Kurulu, Kooperatifin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlülüğünün farkında olmak ve Riskin Erken Teşhis Komitesini oluşturmak durumundadır. Yukarıda belirtilen sebepler uzun zamandır olmasına rağmen Yönetim kurulunun ana sorumluluklarından olan risklerin erken teşhisi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması için bir eylem planı oluşturulmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir