Aidat kooperatif

c) 21/12/2011 tarih ve 55 kayıt sayılı yazınız,

Sitemizde 1999 ada, 6 no’lu dükkanın mülkiyet sahibi ile aidatı mülk sahibine ait olmak üzere anlaşma yaptığınız halde, adınıza aidat faturaları çıkardığımızı, ayrıca bitişik dükkandaki aidatını mülk sahibi Fevzi….. adına fatura etmemizi belirterek, sonuç itibariyle kira bedelini net 2.750,00 TL’den aidat düşerek düzenlememizi ve bitişik dükkanın aidat faturasını da mülk sahibi adına düzenlememizi istemektesiniz.

Daha evvel ilgi (b) yazımızda belirtildiği üzere; kuruluşumuzun hukuki statüsü kooperatif olup, kooperatif genel kurulunun almış olduğu karar gereği site içinde yer alan ve kooperatif hizmetlerinden yararlanan kişi ve firmaların aylık 250,00 TL aidat ödemesi kararı alınmıştır.

Aidat ödemesi, hizmet ilişkisine bağlı olup, fatura düzenlemek suretiyle tahsil edilmektedir. Bu husus, mali mevzuatın bir gereğidir. Bu nedenle kiracı kişi ve firmaların, mülk sahipleri ile olan anlaşmaları kendi aralarında hüküm ifade etmekle birlikte, kooperatifimiz yönünden bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Özetle; Genel kurul kararına istinaden sitemizde faaliyette bulunan kişi ve firmalara fatura düzenlenmek zorunda olduğumuzdan, hizmet almayan kişi ve firmalara fatura düzenlememiz yasal olarak mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan genel kurul kararını yerine getirmek yönetim kurulumuzun sorumluluğunda olan bir husustur.

Bu nedenlerle daha evvel belirttiğimiz üzere, talebinizin yerine getirilmesi yasal olarak mümkün olamamaktadır. Fatura karşılığı gerekli aidat ödemelerinizi yapmanızı rica eder, aksi halde gerekli yasal işlemleri yapmak mecburiyetinde kalacağımızın bilinmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir