Küçük sanayi sitelerinin emlak vergi muafiyeti hk.

Başlık Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanmaları hk.
Tarih 05/04/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:5.M-2010-48-203
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:5.M-2010-48-203

05/04/2011

Konu

:

Küçük sanayi sitelerinin emlak vergi muafiyeti hk.

İlgide kayıtlı talep formunda, ortağı olduğunuz … Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilen işyerinin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (f) fıkrası gereğince geçici emlak vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (f) fıkrasında, “Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, üyesi olduğunuz … Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilen işyerinin “sanayi ve küçük sanat siteleri” alanı içerisinde bulunması halinde, inşaatın sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden yararlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir