Kooperatife borcunu ödemeyen ortaklara gönderilecek ihtarname örneği KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatife borcunu ödemeyen ortaklara gönderilecek ihtarname örneği
KEMAL ÖZMEN- |

İhtarname

– Keşideci …………: S.S. ……………………..Yapı Kooperatifi
Adresi …………………………………..

-Muhatap …………: Ortağın adı, Soyadı ve kooperatifte
mevcut en son bilenen adresi

-İhtarın Konusu ..: Birikmiş toplam ……………………… TL
borcunuzu ödemeniz hakkında

-Açıklama ………: Kooperatif genel kurullarınca alınan kararlara göre ……/……/…….. tarihine kadar ……………………………-TL Toplam borcunuzun olduğu hesaplanmıştır.

İşbu borcunuzu ihtarnamemizin tebliğini müteakip 10 gün içinde ödemeniz gerekmektedir. Aksi halde Kooperatif Anasözleşmenin 14/2 ve Kooperatifler Yasasının 16 ve 27. maddesine göre ortaklıktan çıkarılacağınızı ihbar ve ikaz ederiz.

Yönetim Kurulu

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz