Kiracının ödemediği aidatlardan işyeri sahibinin sorumlu olduğu hususu: KEMAL ÖZMEN- |

Kiracının ödemediği aidatlardan işyeri sahibinin sorumlu olduğu hususu:
KEMAL ÖZMEN- |

1-Kiracının ödemediği aidatlardan işyeri sahibinin sorumlu olduğu hususu:
Herne kadar kuruluşumuzun hukuki statüsü küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi olmakla birlikte, kooperatifin sorumluluğunda inşaatı gerçekleştirilen işyerlerinin ortaklar adına tapu tescili yapılarak site işletmeye açılmıştır. Bu nedenle sitemizde kooperatifler mevzuatı ile birlikte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu kanunun 12. Ve 28.maddelerine göre hazırlanarak tapuya tescil edilen site yönetim planı hükümlerinin de gözönünde tutulması, dolayısıyla uyulması zorunlu bulunmaktadır.

Aidatlarla ilgili 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. ve Site Yönetim Planımıza göre kiracının ödemediği aidatlardan işyeri sahibi sorumludur. Bu nedenle işyerini kiraya veren ortaklarımızın kiracılarının aidatları ödeyip ödemediğini, ödemedi ise, ödemesinin sağlanmasını, aksi halde, kendisinin ödemek zorunda kalacağını bilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir