Teminat mektubu

S.S. Tarih: 22/12/2011
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özü : Teminat mektubu
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hk.

Daha evvel kooperatifimizin bazı inşaatlarını üstlenen, ancak sözleşmesine göre işini tamamlamayan yüklenicinin teminat mektubunun Avukatımızın görüşü doğrultusunda paraya çevrilmiş olması nedeniyle, kooperatifimizin banka hesaplarına giren paranın mali ve muhasebe yönü aşağıdaki gibi olmalıdır.

Bilindiği üzere muhasebe, kıymet hareketlerini ifade eden belgelerin belirli kurallar içinde defterlere yazılmasıdır. Bu işlemde teminatın paraya çevrilme gerekçesi, yarım kalan işlerin tamamlanması ve yüklenicinin SGK ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi amacına yöneliktir. İşin gerçek mahiyeti budur. Yani teminat karşılığı alınan para, bir cezai şart olmadığı gibi, bir borç da değildir. Bu nedenle 549-Özel Fonlar Hesabında bekletilerek, inşaat eksiklikleri tamamlandıktan sonra artan miktarın iade edilmesidir. Aksi halde cezai şart olarak kabul edip, gelir yazdığımız taktirde, kooperatifin geliri olmayan bir girdinin vergi kapsamına alınması sonucu doğacaktır. Bu nedenle de, vergi ödenecektir.

Diğer taraftan yükleniciye alacak yazmış olmamız durumunda da, bir dava sözkonusu olduğunda, bu kaydımız aleyhimize delil teşkil edecektir.

Bu değerlendirmeden sonra kişisel görüşüme göre muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

/

102-Bankalar hesabı

549-Özel fonlar hs.

Yarım kalan inşaat işlerinde kullanılmak üzere teminat mektubunun muhasebe kaydı.
/

Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,

Kemal Özmen
Danışman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir